About Seperator shadow

GDPR

   Регламента за защита на личните данни GDPR, ЕС 2016/679, обхваща всички физически и юридически лица, организации и публични органи, които събират и обработват лични данни. Регламентът започва да се прилага за всички страни - членки от 25 май 2018г., ведно с произтичащите от това и последици.

   За въвеждане на изискванията на Регламента е необходимо първоначално да се получи от съответното юридическо или физическо лице /администратор на лични данни/ индивидуална информация относно обработването на лични данни и тяхната защита към настоящия момент.

GDPR внедряване

индивидуално за всеки бизнес

Ние Предлагаме

    За да покриете изискванията е необходимо да попълните и отговорите на предоставения Въпросник, който ще ориентира нашият екип за следващите стъпки за въвеждането на Регламента за конкретния случай.

   Въпросникът съдържа редица въпроси относно какви данни се събират, обработват, за какъв срок; относно клиенти, доставчици; начин на съхраняване и организационни мерки за защита на личните данни.

   От отговорите на въпросника ще получим пълна яснота за изработването на точните документи, като например Вътрешни правила /Инстукция за защита на личните данни/, Заповед за назначаване на лице за връзка с Комисията за защита на личните данни, Споразумение с обработващия лични данни и администратора, Регистри за личните данни и другите необходими образци и документи.

   Съгласно Регламента е необходимо да има подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, които нашият IT екип ще изработи и по този начин Вашите данни ще бъдат максимално защитени.

Вие Получавате

Наръчници, Споразумения и Декларации
 • Вътрешни правила за защита на личните данни
 • Анекс към трудовите договори
 • Декларации за поверителност
 • Политики и Процедури
 • Споразумения за онлайн търговия
 • Споразумение между Администратора и обработващия данни
 • Заповед за назначаване на лице за контакт с КЗЛД
 • Политика за провеждане на обучения
 • и други необходими документи
Образци, Искания и Уведомления
 • Съгласие за обработване на лични данни
 • Предоставяне на имената на получателите
 • Изтриване на личнни данни
 • Прекратяване обработаването на лични данни
 • Коригиране на неточни лични данни
 • до КЗЛД за нарушаване на сигурността
 • Удължаване на срок
 • Разкриване на лични данни на трета страна
 • Назначаване на лице за контакт с КЗЛД
 • Прехвърляне на лични данни
Дневници и Регистри
 • дейностите обработвани от Администратора
 • Искания и уведомления
 • Трудови правоотношения
 • Сигнали за нарушения
 • Клиенти, Доставчици
 • Заплати и възнаграждения
Одит на мерките в IT частта
 • Криптиране на данните
 • Анонимизиране и псевдонимизация на данните
 • Решения за възстановяване на данни при събития
 • Правата и роли за достъп
 • Защита на локални мрежи
 • Защита на крайни устройства
 • Защита на изходящ трафик
 • Управление на записи (login)Цена за Цялостно внедряване


Брой Служители Цена лева
1 - 5 498
6 - 15 789
16 - 25 989
над 25 по договаряне
Начин на плащане: Банков превод
Заплащане: 70 % - първоначална вноска;
30 % - след изготвяне, приемане и одобрение на документите.

Въпросник

Cyber Security

защитен ли е бизнесът ви от хакери ?
About Seperator shadow

Защита от Кибер Атаки

   Тестове обхващащи Киберсигурност по Директивата за сигурността на Мрежите и Информационните Системи на ЕС 2016/1148 (NIS Directive), която се прилага от 9.5.2018. Целта на директивата е постигането на еднакво висока степен на сигурност на мрежовите системи. Управление на риска и задължения за докладване на инциденти за операторите на основни услуги и доставчици на цифрови услуги .

Директивата обхваща следните сектори:

 • Енергия: електричество, нефт и газ
 • Транспорт: въздушен, железопътен, воден и сухоземен
 • Банково дело: кредитни институции
 • Инфраструктури на финансовите пазари: места за търговия, централни контрагенти
 • Здравеопазване
 • Онлайн търговия
 • Цифрова инфраструктура: интернет точки за обмен, доставчици на системни услуги


   За оценка защита на информацията от кибер атаки се извършват Penetration Testing - с хакерски инструменти се тества сигурността на фирмата.

Видове Penetration Testing

About Seperator shadow

Нашият Екип

    Всички необходими документи, образци, правила, регистри, процедури и т.н. се изготвят от екип опитни адвокати.

    IT тестовете се извършват от квалифицирани специалисти с международно признати сертификати: CEH - EC Council, CCNA и CCNA Security.

Контакт

При въпроси или запитвания попълнете и изпратете формата. Всички полета са задължителни.

Връзка

Понеделник - Петък:
9:00 - 18:00

София:
Младост II - 282.

Телефон: 0892 444 255
Телефон: 0888 447 965

info@gdprsecurity.net